MEMBER 。。

Kazuhito Ikari (Vo./Gu.)Naohito Arita(Ba.)Kazuhisa Kinukawa(Dr./Per.)Namie Mizuki(Harp)
Singo Tamura(gu.)


close