Drums - Tsuru

2006.12.07 Shimokitazawa ERA

2006.12.02 [Gateway Festa Vol.5]
    Hachioji Club Havana

Bass - Pei

2006.09.19 Shimokitazawa ERA

Back to Home
Photography

2007,02,28 WARP

    2007,03,16
- DARLA JapanTour -
  Nakano MoonStep

Gt - Haru

2007,04,,30 AstroHall

2007,05,28 Shimokitazawa ERA

2007,05,30 ChelseaHotel

GVo-Hiroshi

2007,06,22 HeadPower
 - natural visions track -

2007,07,11 WARP

Darren's HomeParty

2007,02,13 Shimokitazawa ERA

2006.12.26
「Nightmare After Christmas」
Nakano MoonStep

2007,08,10 HeadPower
-natural visions track-

2007,08,12 - ChelseaHotel Presents -

2007,08,17

2008,03,07 Shinjuku HeadPower
- Photo Syuko Ashizawa

On Tour 2008

Photo - Syu Ashizawa
Styling - Mio Kiyomiya

2008,05,16 Reha

close